fbpx

CONTRACT CADRU DE STUDII – TERMENI și CONDITII DE UTILIZARE


Prezentul document prin conținutul său pune la dispoziție termenii și condițiile de utilizare a site-ului www.nannyinstitute.ro.

Termeni și Condiții de Utilizare
Prevederi generale


Prezenții termeni și condiții de utilizare reprezintă contractul propus de Nanny Institute Romania S.R.L. și trebuie acceptat înainte de comandarea oricărui serviciu de pe site-ul www.nannyinstitute.ro. Orice comandă confirmată de client, prin bifarea căsuței – Am luat la cunoștință de Termenii și Condițiile de utilizare a Nanny Institute Romania -, reprezintă o acceptare din partea clientului a ofertei Nanny Institute Romania S.R.L., în condițiile stipulate de art. 9 din Legea comerțului electronic 365/2002.


Bifarea căsuței reprezintă o semnătură electronică, în sensul art. 4 pct. 3 din Legea semnăturii electronice nr. 455/2001, având aceeași valoare cu o semnătură olografă.


Accesând și utilizând site-ul vă oferiți automat și neechivoc acordul pentru respectarea Termenilor și Condițiilor de pe acest site. Vă rugăm să nu folosiți acest site dacă nu sunteți de acord cu termenii de utilizare și prevederile contractuale.


Administratorul site-ului își rezervă dreptul de a modifica în orice moment conținutul acestui acord, fără notificarea prealabilă a persoanelor care îl utilizează, denumite în continuare „Utilizatori/Cursanți/Clienți”.


De reținut faptul că utilizatorii vor avea acces permanent la Termenii și Condițiile de utilizare a serviciilor, pentru a le putea consulta în orice moment.
Administratorul site-ului își rezervă dreptul de a modifică structura și interfață oricărei pagini sau sub pagini a site-ului în orice moment și la orice interval de timp liber ales, având dreptul de a întrerupe temporar sau permanent, parțial sau în totalitate serviciile puse la dispoziția publicului prin intermediul acestui website fără vreo notificare prealabilă individuală sau generală.


Dacă aveți întrebări sau nelămuriri în legătură cu acești termeni de utilizare, nu ezitați să ne contactați prin intermediul formularului dedicat de contact sau la adresa de email contact@nannyinstitute.ro


Identitatea Părților


Prestatorul/ Furnizorul serviciilor de e-learning și furnizare de conținut digital educațional este societatea Nanny Institute Romania S.R.L., cu sediu în București, Sos. Nordului, nr. 96D, ap. 7, cam. 1, sector 1, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J40/6787/2020, având CUI RO42666358.
Beneficiarul contractului este persoana fizică sau juridică care contactează pe acest site servicii sau cursuri și se identifică prin toate datele personale care apar pe site-ul www.nannnyinstitute.ro / factura proformă de comandă care se generează automat în momentul completării formularului de înscriere. Beneficiarul va fi numit în continuare și ”Utilizator/Cursant/Client”.


Obiectul contractului


Obiectul contractului îl constituie prestarea serviciilor de e-learning și furnizare de conținut digital educațional de către Prestator/Furnizor, pe baza de înscriere sau comanda din partea Beneficiarului, conform clauzelor prezentului contract.


Prestarea serviciilor de e-learning constă în oferirea de acces la contul de cursant și la cursurile pentru care a fost achitată taxa de înscriere pe o perioadă de un an de la data achiziționării cursului/modulelor de curs, pe bază de comandă din partea Beneficiarului.


Cursurile se desfășoară conform programei afișată la fiecare curs în parte.


Executarea serviciilor începe din momentul activării/ reactivării contului de cursant.


Achitarea taxei de curs reprezintă acordul expres al beneficiarului pentru începerea prestării din momentul achitării taxei de înscriere.


Cursurile și materialele de pe aceasta platformă pot fi consumate în întregime, imediat ce au fost adăugate în contul de student sau pot fi urmate în etape recomandate de învățare și integrare. Etapele de învățare și integrare sunt anunțate și afișate la fiecare curs în parte. Etapele de învățare și integrare nu presupun scindarea cursului, nici posibilitatea de a primi accesul la lecții sau module separate din curs, acestea alcătuind un tot unitar și indivizibil.


Taxa de înscriere la curs include și emiterea diplomei de absolvire în limba română.


Pentru acest contract se aplica prevederile contractelor de tip click-warp, adică de tip click pe bifa de acceptare a termenilor și condițiilor, încheiate la distanță.


Exprimarea acordului de voință în mod expres pentru încheierea contractului are loc prin plata efectivă a prețului care reprezintă actul de manifestare expresă a voinței Beneficiarului (Cursantului/Utilizatorului) de a contracta, din momentul în care furnizorul (Nanny Institute Romania) ia cunoștință de efectuarea plății, conform legii comerțului electronic. Procedura este confirmată de Înalta Curte de Casație și Justiție a României.


Prezentul contract are caracter de contract de adeziune, fiind stabilit în mod unilateral de către furnizor.


Durata contractului


Prezentul contract cadru se încheie pe o perioadă de un an – Beneficiarul are posibilitatea oricând să comande cursuri și servicii suplimentare în interiorul acestui interval, fără a mai fi necesară încheierea unui nou contract.


Drepturile Utilizatorilor/Cursanților


Prin achitarea taxei de înscriere la curs, Utilizatorul/ Cursantul are dreptul de a beneficia de acces la curs în contul de cursant, conform programării afișate la curs.


Cursanții înscriși la serviciul de e-learning nannyinstitute.ro au dreptul să utilizeze pe deplin facilitățile care le sunt puse la dispoziție de aplicația de e-learning pentru un cont de utilizator în conformitate cu normele legale în vigoare și respectarea valorilor sociale și morale, păstrând ordinea publică.


Limita drepturilor acordate


Toate drepturile acordate cursanților sunt valabile doar până la data limită afișată pentru fiecare activitate de curs în parte, după scurgerea perioadei prevăzute cursantul nu mai beneficiază de acel drept de accesare a activității de curs.


După parcurgerea testului final aferent fiecărui modul, serviciile sunt prestate integral și Cursanții își pierd toate drepturile conferite, fiind considerați absolvenți, dacă au susținut testul final sau tema finală obligatorie, acolo unde există, și au cel puțin un scor de 70% la fiecare chestionar de evaluare aferent fiecărui modul din programă. Se declara automat abandonul prin neparticipare la activitățile obligatorii ori nepromovarea dacă nu s-a obținut cel puțin 70% la fiecare chestionar de evaluare.


Doar în cazul în care se menționează explicit pentru un curs anume, o perioadă prelungită de acces online, furnizorul face tot posibilul să ofere accesul la conținutul respectiv, dar fără a-și asuma vreo obligație în acest sens.


ELIGIBILITATE/PERMISIUNE – Serviciile oferite de către Nanny Institute Romania sunt destinate persoanelor cu vârsta de peste 18 ani. Exista însă și posibilitatea ca persoanele cu vârsta sub 18 ani să beneficieze de serviciile oferite atunci când exista consimțământul expres acordat în acest sens de către un părinte sau un reprezentant legal.


Daca nu aveți 18 ani, vă rugăm să nu vă creați cont pe aceasta platforma, înainte ca noi să fi primit consimțământul expres, în scris, în acest sens de la un părinte sau reprezentant legal. Orice abatere descoperită de la această regulă, va atrage anularea automată a contului creat.


Înscrierea la cursurile oferite de Nanny Institute Romania se realizează prin completarea unei cereri, formular de înscriere. Cursanții garantează că toate informațiile pe care le introduc în cererea, formularul de înscriere sunt corecte și complete, iar atunci când intervin modificări, le aduc la cunoștința furnizorului, în vederea menținerii acestor informații actualizate.


Este interzisă înscrierea utilizând numele unei alte persoane sau un nume fals, precum și furnizarea de informații incorecte, inexacte si/sau fictive. Pentru a beneficia de serviciile oferite de Nanny Institute Romania nu este necesară îndeplinirea unor cerințe sau condiții suplimentare legate de studii, calificări anterioare sau experiența într-un anumit domeniu.


Este interzisă înscrierea în Nanny Institute Romania cu două sau mai multe conturi pentru aceeași persoană. în cazul creării din greșeală a două sau mai multe conturi, se anunță furnizorul în scris, pe mail la contact@nannyinstitute.ro specificându-se doar adresele de mail și numele cu care au fost create conturile, și exprimându-și opțiunea pentru contul principal de acces. În acest caz, este interzis să fie comunicate pe mail alte date despre cont, în afara numelui și adresei cu care a fost creat, parola fiind strict secretă, aparținând doar studentului.


Pentru accesarea site-ului www.nannyinstitute.ro și a aplicației de e-learning este necesară o conexiune la internet și un dispozitiv tip computer, laptop, tableta sau smartphone.


Societatea Nanny Institute Romania S.R.L. își rezervă dreptul de a-și selecta participanții și de a respinge solicitarea de participare a oricărei persoane, fără a prezenta niciun fel de motivație.


Accesul la materialele oferite de Nanny Institute Romania, nu poate fi oferit către:
a) persoane care nu au luat la cunoștință cu toți Termenii și Condițiile prezentate în acest document;
b) persoane care nu au luat la cunoștință Politica de Confidențialitate.


Obligații speciale cursanți


Cursantul are obligația de a verifica dacă i-au fost alocate toate cursurile la care s-a înscris și pentru care a achitat taxa de înscriere. Dacă unul sau mai multe cursuri nu au fost alocate, cursantul are obligația de a cere echipei Nanny Institute Romania, la adresa de email contact@nannyinstitute.ro alocarea cursurilor. În caz contrar se considera ca a renunțat tacit la acele cursuri, cu toate consecințele de rigoare.


În scopul accesării și utilizării anumitor secțiuni ale website-ului poate fi necesară crearea unui cont personal. Prin prezenta, declarați că va asumați integral responsabilitatea pentru toate și oricare dintre activitățile realizate prin intermediul contului pe care îl deschideți pe site și, în consecință, va sfătuim să asigurați securitatea parolei contului sau a altor date de acces. În cazul în care securitatea contului pe care îl dețineți este compromisă, trebuie să anunțați imediat administratorul site-ului la adresa de email contact@nannyinstitute.ro.


Nanny Institute Romania nu este responsabilă pentru daunele care vă sunt cauzate sau care sunt cauzate terților de orice fel, prin utilizarea neautorizată a contului.


Verificarea identității cursantului – Pentru înscrierea în cataloage este necesară validarea prealabilă a identității cursantului. Actele de studii și orice alte acte conexe pot fi emise doar în urma validării identității cursantului. Acest lucru este realizat prin transmiterea cărții de identitate scanate sau o imagine cu conținutul acesteia (poate fi realizată și cu telefonul) în maxim 48 de ore din momentul realizării înscrierii. Atunci când nu există CI valid se pot transmite alte acte de identitate oficiale: pașaport sau permis de conducere. În caz contrar, contul de cursant poate fi blocat până la validarea identității.


Copyright și drepturi de autor


Informațiile conținute pe site-ul și în aplicația www.nannyinstitute.ro sunt proprietatea Furnizorului și acestea sunt protejate de legea pentru protecția drepturilor de autor (Legea nr 8/1996) și nu pot fi reproduse fără acordul scris al proprietarului. Citarea, în lipsa unui acord scris, nu trebuie să depășească o fraza de maxim 15 de cuvinte, precizând-se cu exactitate sursa.


Conținutul Site-ului, astfel cum este definit în preambul, incluzând fără limitare toate textele și imaginile statice, conceptele de ofertare/auditare/prezentare, imagini dinamice și/sau conținut multimedia, butoanele, simboluri comerciale, mărcile și/desenele sau modelele comerciale sunt proprietatea exclusivă a Nanny Institute Romania SRL, acestuia fiindu-i rezervate toate drepturile obținute în acest sens în mod direct sau indirect (prin licențe de utilizare și/sau publicare).


Se interzice copierea sau modificarea parțială sau integrală, publicarea, crearea unor materiale derivate sau utilizarea conținutului site-ului în orice scop în lipsa unui acord scris din partea Furnizorului. Utilizatorii/Clienții/Cursanții pot folosi Conținutul Site-ului exclusiv în scop informativ, necomercial sau personal, fiindu-le interzisă copierea, preluarea, reproducerea, publicarea, transmiterea, vânzarea, distribuția parțială, integrală sau modificată a conținutului acestui Site în alte scopuri, decât dacă se permite acest lucru prin excepții de la legile aplicabile privind dreptul de autor sau prin acordurile exprese din partea Nanny Institute Romania S.R.L.


Informațiile și datele prezentate în cursuri reprezintă poziția autorului pe marginea unui subiect și doar autorul este responsabil de originalitatea acestora în conformitate cu prevederile legale în legătură cu drepturile de autor. Nanny Institute Romania nu garantează ca site-ul și conținutul acestuia nu conțin erori sau că întregul conținut este 100% corect și valid. Nu este permisă, sub nicio formă, preluarea conținutului de pe acest site în scopuri comerciale.


În măsura în care doriți să utilizați, să preluați, să copiați ori să distribuiți o parte din Conținut, vă rugăm să ne transmiteți un mesaj la adresa de email contact@nannyinstitute.ro în care să precizați conținutul pe care doriți să îl utilizați, modalitatea efectivă în care intenționați să îl utilizați și scopul avut în vedere, acestea reprezentând “Condițiile” acordului de utilizare”. În lipsa unui acord scris prealabil din partea Nanny Institute Romania, orice distribuire, comunicare, copiere, expunere, reproducere, publicare, acordare de licență de folosire, creare de opere derivate, transferare sau vânzare a Conținutului va fi considerată o încălcarea a Termenilor și Condițiilor, precum și a drepturilor de care beneficiază titularii drepturilor de proprietate intelectuală asupra Conținutului.


Întregul conținut de pe acest Site (care include, dar nu se limitează la) – texte, grafice, vizualuri, produse, coduri, idei, poze, video, sunete – este proprietatea Nanny Institute Romania S.R.L., societatea având TOATE DREPTURILE REZERVATE, cu următoarele date de identificare: București, Șos. Nordului, nr. 96D, ap. 7, cam. 1, sector 1, Registrul Comerțului: J40/6787/2020, CUI: RO42666358.


Conținutul site-ului www.nannyinstitute.ro care face obiectul prezentelor prevederi este protejat de drepturi de autor în temeiul Legii nr. 8/1996. Orice copiere, distribuire, reproducere, republicare reprezintă infracțiune și se pedepsește cu închisoare de la o luna la un an sau cu amendă. De asemenea, ne rezervam dreptul de a solicita despăgubiri pentru toate prejudiciile cauzate.


Declarație de confidențialitate


Conform prevederilor legislative impuse de Uniunea Europeana prin Regulamentul General pentru Protecția Datelor cu caracter personal nr. 679/2016, completate cu legislația romana în vigoare, Nanny Institute Romania S.R.L. își asumă prevederile legislative și se obligă să administreze în condiții de siguranță și numai pentru scopurile declarate, datele cu caracter personal care sunt furnizate de dumneavoastră prin intermediul formularelor, e-mailurilor sau aplicațiilor noastre web.


Nanny Institute Romania S.R.L a adoptat, implementat și dezvoltat masuri administrative, fizice și tehnice pentru protejarea informațiilor stocate pe acest site, dar nu accepta nicio responsabilitate sau răspundere privind securitatea datelor.


Pentru protejarea informațiilor și datelor cu caracter personal, Nanny Institute Romania S.R.L , utilizează tehnologii de criptare pentru anumite tipuri de transmisii coordonate prin acest site. Chiar dacă oferim aceste tehnologii alături de alte masuri de protecție a informaților confidențiale și asigurăm securitatea corespunzătoare, nu garantăm că informațiile transmise prin Internet sunt securizate, sau ca aceste transmisii nu vor fi întârziate, întrerupte, interceptate sau nu vor prezenta erori, din motive care nu țin de Nanny Institute Romania.


Politica de confidențialitate și protecție a datelor cu caracter personal o regăsiți pe site-ul www.nannyinstitute.ro pe pagina Politica de confidențialitate.


Postarea de mesaje, participarea la curs


La postarea de teme la fiecare modul, unde este specificată această cerință, cursantul trebuie sa folosească un limbaj decent, adecvat mediului academic, folosind un ton cât mai amical.


Este interzisă postarea de mesaje sau manifestarea de atitudini care ar putea provoca daune sau ar periclita imaginea unei persoane sau organizații. Se recomandă discuții și argumentări pe un ton colegial. Mesajele care nu respectă aceste prevederi vor fi automat șterse fără notificare. Dacă se apreciază că faptele sunt de natură a periclita imaginea instituției sau sunt contrare normelor legale, valorilor sociale și morale ori contravin ordinii publice, Furnizorul poate hotărî excluderea cursantului din sistem cu pierderea tuturor drepturilor.


Politica Anti-Hartuire, Anti-bullying și Activități interzise


Conform Legii nr. 221/2019, violența psihologică sau bullying este acțiunea sau seria de acțiuni fizice, verbale, relaționale si/sau cibernetice, într-un context social dificil de evitat, săvârșite cu intenție, care implică un dezechilibru de putere și are drept consecință atingerea demnității ori crearea unei atmosfere de intimidare, ostile, degradante, umilitoare sau ofensatoare, îndreptate împotriva unei persoane sau grup de persoane.


Din aceste considerente sunt strict interzise hărțuirea, adresarea pe un ton neadecvat sau folosirea unui limbaj neadecvat, atingerea demnității sau crearea unei atmosfere ostile, de intimidare, degradante, umilitoare sau ofensatoare față de colegii de curs, asistenții de curs, personalul Nanny Institute Romania sau față de orice colaborator, reprezentant sau partener al furnizorului.


În cazul în care această prevedere este încălcată, Furnizorul va decide și va comunica sancțiunea de excludere pe motive disciplinare a cursantului și pierderea tuturor drepturilor stipulate în termenii de utilizare.


Autorii/tutorii și administratorii de platforma au dreptul să șteargă fără notificare mesajele cursanților dacă considera ca acestea încalcă una din dispozițiile termenilor de utilizare.


Este interzisă scrierea de cod html malițios sau orice alt format în cadrul mesajelor. Sistemul va afișa mesajele în formatul plain-text, înlăturând-se astfel posibilitatea de executare a codului. Mesajele care conțin cod vor fi șterse din sistem și cursantul va primi un avertisment dacă codul scris nu aduce prejudicii. La următoarea postare de mesaj care conține cod va fi exclus automat din sistem. Dacă codul scris este de natură de a aduce prejudicii de orice natură pentru furnizor, beneficiari sau orice alt terț, cursantul va fi exclus din sistem cu pierderea tuturor drepturilor conferite de termenii de utilizare.


Abateri și sancțiuni


Acțiunile care încalcă dispoziții legale sau prezenții termeni de utilizare vor fi sancționate de către Nanny Institute Romania și se pot solda cu înștiințarea sau excluderea definitiva din sistem în funcție de gravitatea faptei.


Decizia de sancționare se va transmite în scris prin e-mail, la adresa cu care cursantul s-a înscris sau figurează în sistem. Cursantul poate face întâmpinare în termen de 10 zile de la transmiterea notificării prin email.


Drepturi speciale ale Furnizorului


Furnizorul are dreptul recunoscut de beneficiar de a stabili perioada de desfășurare a cursurilor și a modului în care sunt alocate lecțiile.
Perioada de desfășurare a unui curs este de aproximativ 140 de ore indiferent de momentul și de modul de realizare al înscrierilor având acces la conținutul întregului curs pe parcursul unui an întreg de la data la care a primit mesajul cu datele de acces la platforma de e-learning.
În momentul în care începe perioada de studiu pentru un cursant, va fi alocat accesul la conținutul întregului curs din prima zi. Cursantul va decide singur ritmul în care va parcurge fiecare modul și fiecare examen.


Furnizorul are dreptul de a schimba sau/si modifica perioada de întindere a unui curs încadrând-se în limitele impuse de art. 13 pe care Cursanții le-au luat la cunoștință la înscriere și pe care le va respecta. În plus, va afișa programarea activităților în cadrul cursului.


Conflictul de interese


Pentru evitarea conflictului de interese, prin plasarea comenzii și înscrierea la un curs al Nanny Institute Romania, cursantul declara pe propria răspundere că, la data plasării comenzii, nu desfășoară niciun fel de activitate similară activităților desfășurate de Nanny Institute Romania, nu creează sau administrează un site, magazin, blog care comercializează conținut similar sau apropiat de materialul digital prezentat pe site și nici nu organizează cursuri online sau offline cu un conținut similar sau apropiat de materialul digital prezentat pe site.


În situația în care furnizorul constată existența unui conflict de interese are dreptul sa declare rezilierea/rezoluțiunea contractului, urmând ca orice utilizare ulterioară a materialului digital sau a rezultatelor acestuia să înceteze de la data primirii declarației de reziliere/rezoluțiune unilaterală pe e-mail.


În situația în care utilizatorul/cursantul se regăsește în situația de conflict de interese de la punctul de mai sus, pentru a nu suporta consecințele conflictului de interese, este sfătuit să anunțe prin email la contact@nannyinstitute.ro iar, în urma unei evaluări a situației, poate deveni sau continua să activeze ca și utilizator/cursant în urma semnării unor contracte de neconcurențialitate, de protecție a drepturilor de proprietate intelectuală și de confidențialitate. În urma semnării acestor contracte, cursantul poate începe sau continua să participe la cursurile și activitățile Nanny Institute Romania.


Accesul la site


Nanny Institute Romania oferă utilizatorilor acces limitat pe acest site și nu le conferă dreptul de a descărca sau de a modifica parțial sau integral site-ul, de a reproduce parțial sau integral site-ul, de a copia, de a vinde/revinde sau de a exploata site-ul în orice alta manieră, în scopuri comerciale sau contrare intereselor furnizorului fără acordul scris al acestuia. Materialele la care au acces nu pot fi copiate sau transmise unei terțe persoane, ci vor fi utilizate doar în scop personal.


Informațiile prezentate pe site și termenii de utilizare


Nanny Institute Romania încearcă să ofere informații cât mai concrete și actuale, dar nu oferă garanții în ceea ce privește exactitatea acestora. Furnizorul nu își asuma responsabilitatea pentru eventualele erori sau omisiuni care pot apare pe site sau în activitățile la cursuri și nu garantează ca informațiile sunt corecte, complete sau de încredere, ci reprezintă opiniile personale ale autorilor acestora.


Furnizorul poate modifica, revizui, dezvolta sau suspenda furnizarea de informații, produse sau servicii, cu aplicare pentru potențialii clienți care nu s-au înscris încă sau nu au primit oferta solicitata. Aceasta prevedere nu se aplica pentru clienții care au contractat deja sau au completat o cerere de înscriere sau au primit o oferta aflată în perioada de derulare.


Furnizorul își rezervă dreptul de a modifica, completa sau actualiza prezenții termeni și condiții de utilizare ori de cate ori este necesar fără o notificare prealabilă. Orice modificare adusă prezentului document intră în vigoare imediat după publicarea sa pe site. Utilizatorii site-ului vor fi informați despre modificarea prezentului document direct pe site, sau, după caz, prin e-mail. Fără a aduce atingere celor de mai sus, în cazul în care Utilizatorul site-ului continua să utilizeze site-ul după ce a avut loc o modificare a prezentului document, se consideră ca respectivul Utilizator este de acord cu modificările produse.


Răspundere limitata. Disclaimer


Furnizorul se obligă față de clienți ca, în cazul în care s-a adus un prejudiciu real, legitim și probat, să despăgubească clientul în limita contravalorii serviciilor achitate.


Furnizorul nu își asumă responsabilitatea pentru eventualele greșeli sau erori de afișare a prețurilor, caracteristicilor serviciilor, etc. Site-ul, conținutul, funcțiile, serviciile, informațiile sunt furnizate pe principiul “așa cum sunt disponibile”. Furnizorul nu acordă nici o garanție ca serviciile oferite vor fi conforme cu dorințele utilizatorului, neîntrerupte, la timp și fără erori, sau că erorile vor fi corectate la timp sau rezultatele obținute în urma folosirii serviciilor vor fi corecte, în schimb va depune toate eforturile necesare în măsura în care este posibil ca serviciile sa fie neîntrerupte, oferite la timp, iar erorile – corectate în cel mai scurt timp posibil.


Furnizorul nu este responsabil pentru conținutul, datele, materialele sau informațiile găsite pe site.
Această exonerare de răspundere se aplică oricăror daune sau prejudicii cauzate de orice lipsă a performanței, eroare, omisiune, întrerupere, eliminare, defect, întârziere în operare sau transmisie, virus de calculator, defecțiune a liniei de comunicare, furt sau distrugere sau acces neautorizat la, modificarea, sau utilizarea înregistrării, fie pentru încălcarea contractului, comportament dăunător, neglijență, sau în baza oricărei cauze de acțiune.


Furnizorul nu poate fi ținut responsabili pentru daune aduse calculatorului dumneavoastră sau viruși care ar putea să vă infecteze calculatorul sau alt echipament că urmare a accesării site-ului sau utilizării de către dumneavoastră sau navigării pe site-ul nostru sau descărcarea de către dumneavoastră a vreunui conținut, informație, materiale, date, text, imagini, video sau audio de pe site-ul nostru.


Furnizorul nu răspunde pentru eventuale defecțiuni sau întreruperi în furnizarea serviciilor datorate software-ului sau furnizorilor de servicii conexe (domain hosting, web hosting, baze de date, servicii e-mail, servicii acces internet). În orice caz, dacă apar astfel de situații, clientul este obligat sa notifice telefonic Furnizorul, care va încerca sa rezolve în mod echitabil și întotdeauna în favoarea clientului, dar fără a periclita interesele comerciale, problemele apărute.


Furnizorul nu-si asumă responsabilitatea pentru daune de orice fel pe care Utilizatorul sau orice altă terță persoană le-ar putea suferi ca rezultat al îndeplinirii de către furnizor a oricăreia dintre obligațiile conform Comenzii și nici pentru daune care ar putea rezulta din utilizarea produselor după livrare și cu atât mai puțin pentru pierderea acestora.


Furnizorul nu poate fi responsabil pentru orice prejudiciu, pierdere, revendicare, daune indirecte, incidente sau de consecință de orice tip, care decurge din sau are în vreun fel legătură cu orice utilizare a site-ului nostru, decât în cazul în care s-a adus un prejudiciu real, legitim și probat și numai în limita contravalorii serviciilor achitate.


Furnizorul nu este responsabil de operațiunile de plata online, prin mijloace bancare sau posta realizate de terți, aceștia fiind răspunzători pentru corectitudinea și siguranța operațiunilor realizate.


Crearea și utilizarea contului de către cursanți


Prin crearea și utilizarea Contului, Cursantul își asumă răspunderea pentru menținerea confidențialității datelor de Cont (user și parolă) și pentru gestionarea accesării Contului, fiind responsabil în condițiile legii de activitatea derulată prin intermediul Contului său. Prin accesarea site-ului, crearea Contului, utilizarea site-ului, plasarea comenzilor, etc. Cursantul acceptă în mod expres și neechivoc Termenii și condițiile site-ului în ultima să versiune comunicată în cadrul site-ului.


Ulterior creării Contului, utilizarea conținutului echivalează cu acceptarea modificărilor intervenite asupra Termenilor și condițiilor site-ului și/sau a versiunilor actualizate ale Termenilor și Condițiilor Site-ului. Cursantul este responsabil pentru verificarea versiunii finale a Termenilor și Condițiilor ori de câte ori utilizează site-ul. Acceptarea Termenilor și condițiilor site-ului se confirmă prin bifarea la crearea contului a checkboxului corespunzător din site și/sau prin trimiterea Comenzii și/sau prin efectuarea unei plăți online.


Pentru cumpărarea de produse, cursuri, Nanny Institute Romania S.R.L. accepta următoarele modalități de plata:

a) Plata cu cardul Plățile prin intermediul cardurilor de debit sau credit sunt procesate de către Stripe, prin reprezentatul în Romania, Stripe, partenerul Nanny Institute Romania SRL în procesarea acestor plăți. Comunicația cu procesatorul se face prin intermediul unei conexiuni securizate SSL, datele transmise fiind criptate. Toate informațiile privind cardul vor fi prelucrate exclusiv de către procesatorul de plăți.

b) Plata prin transfer bancar sau depunere se va face pe baza pro formei primite în urmă comenzii dvs, pe datele bancare transmise de dvs.


Pentru comenzile efectuate în numele unei entități juridice se pot emite facturi fiscale în urmă unei solicitări scrise primite pe contact@nannyinstitute.ro Solicitarea trebuie să conțină: numărul de comandă sau numele pe care s-a efectuat comanda și datele de facturare complete (nume societate, CUI, Nr. Reg Comerț, Sediu Social, Cont bancar, banca la care este deschis contul, delegat).


Renunțarea la contract sau cursuri


Daca beneficiarul a achitat taxa integrală sau parțială de înscriere, și prestarea serviciilor a început prin deschiderea contului de cursant și începerea furnizării de conținut (orice conținut digital oferit prin cursurile și programele din academie), conform legii privind contractele la distanta se aplica art. 16 pentru furnizarea de conținut digital care stipulează ca în cazul contractelor în care s-a început executarea serviciului de către furnizor, beneficiarul nu mai poate renunța la contract.


Momentul începerii cursurilor reprezintă momentul consumării conținutului digital și, prin începerea cursurilor, Cursanții înțeleg că din acel moment dreptul lor de renunțare încetează.


Renunțarea la cursuri poate opera conform legii, doar în cazul în care s-a achitat taxa de înscriere dar nu a început executarea serviciului prin activarea contului de cursant și înrolarea la un curs și numai în termen de maxim 14 zile din momentul achitării taxei de înscriere. Atunci beneficiarul poate renunța unilateral și poate cere rambursarea taxei de înscriere.


Renunțarea la cursuri se notifică în scris numai prin email la contact@nannyinstitute.ro Orice alte rambursări vor fi la latitudinea noastră absolută. Sunteți de acord că în niciun caz nu inițiați nicio rambursare prin intermediul furnizorului dvs. de plăți. Sunteți de acord că toate plățile efectuate de dvs. pentru oricare din conținutul digital, membership, eveniment sunt finale și nu pot fi recuperate. Ne rezervăm dreptul de a modifica din când în când oricare dintre prețurile noastre.


Doar în cazul în care este stipulat de către prevederile speciale pentru un tip de conținut prezent pe platforma, opțiunea de returnare după începerea executării serviciului (cum ar fi, garanție a investiției 100% cu returnare în 14 de zile), atunci beneficiarul poate renunța unilateral și poate cere rambursarea taxei de înscriere în perioada specificata pentru conținutul respectiv.


Furnizarea și executarea serviciilor. Termenul de furnizare al serviciilor


În vederea finalizării cu succes a procedurii de cumpărare sau de înscriere la cursuri, Cursantul își asumă obligația de a furniza informațiile care îi sunt solicitate și de a completa toate câmpurile în mod adecvat, complet, corect și real, așa cum acestea apar specificate în cuprinsul documentului de identitate.


Accesul la cursurile, produsele digitale comandate se face prin intermediul unui e-mail primit pe adresa cu care studentul se înscrie în baza de date.
Cursantul are obligația de a respecta cu strictețe instrucțiunile de plată date de furnizor în factura proformă și trebuie să se asigure că tranzacția, prin care s-a efectuat plata, respectă condițiile cerute de furnizor pentru a putea fi identificată, respectiv apare numele la rubrica descrierea tranzacției sau reprezentând de pe documentul de plata, emailul cu care și-a creat, ori își va crea cont pentru www.nannyinstitute.ro


Cursantul are obligația de a notifica pe e-mail, în format text sau copie după plată, furnizorul despre achitarea contravalorii serviciilor. În urmă finalizării cu succes a unei comenzi online, utilizatorul cumpărător, devine Cursant Activ și primește pe adresa de mail furnizată accesul la cursul achiziționat. Alternativ, utilizatorul poate trimite confirmarea de plata pe adresa contact@nannyinstitute.ro iar înrolarea se va face mai rapid în acest caz pe care îl recomandăm.


Prestarea serviciilor a început în momentul activării contului de cursant și oferirii accesului la platforma și conținuturi digitale. Se consideră exprimat acordul prealabil al consumatorului și confirmarea că a luat la cunoștință de faptul că își pierde dreptul de retragere din contract în momentul începerii consumării/utilizării serviciilor.


Furnizorul nu este răspunzător pentru plățile neidentificate sau neidentificabile în timp util. În cazul acestor plăți, termenul de activare a contului este de 30 de zile din momentul identificării plătitorului.


Furnizarea serviciilor prin activarea contului de cursant și înrolarea într-un curs se va realiza în minim 2 zile și maxim 10 zile lucrătoare din momentul confirmării plății sau identității plătitorului de către bancă, exceptând-se ziua în care s-a efectuat confirmarea. Prin achitarea taxei de înscriere beneficiarul își exprimă acordul expres de începere a executării serviciilor.


În cazul în care se întârzie furnizarea serviciilor, clientul are obligația de a contacta furnizorul pentru a cere furnizarea serviciilor, atât telefonic cât și prin email. Durata maximă în care furnizorul se obliga să răspundă este de 15 zile lucrătoare și, atunci când situația o cere, în termen de 30 zile.


Responsabilitatea studentului


Dacă clientul nu a respectat sau nu s-a asigurat că funcționarii bancari au respectat procedura de plată cerută de beneficiar în scopul identificării plății sau au fost intruse datele incorect pe formularul de plată online (ex: adresa email greșită), furnizorul nu va fi ținut să răspundă în nici un fel pentru nefurnizarea serviciilor sau alte pierderi ce pot surveni, iar clientul nu va emite nici un fel de pretenții în acest scop, deoarece situația a apărut din vina și culpa sa. Dacă plata a fost identificată ulterior, furnizorul va presta serviciile din momentul identificării plății.


Rezolvarea neînțelegerilor


Eventualele neînțelegeri survenite între părți se vor rezolva întotdeauna pe cale amiabilă. Clientul va solicita Furnizorului rezolvarea neînțelegerilor pe cale amiabilă, sub forma unei cereri în scris transmisa prin email, clientul urmând a primi poziția oficială a furnizorului în termenul legal de 30 de zile de la data primirii prin email a notificării în cauză.


Furnizorul va încerca să ofere soluția cea mai adecvată în favoarea clientului, dar fără a fi contra intereselor sale sau a normelor legale în vigoare sau a valorilor morale și sociale, ori a ordinii publice.
În cazul în care soluția oferita nu mulțumește, eventualele neînțelegeri se vor rezolva de către instanțele de judecată de la sediul Furnizorului, iar judecarea se va realiza după legea română, indiferent de naționalitatea părților sau cazul legii aplicabile așa cum este prevăzut în dreptul internațional.


Dispoziții finale


Acest site este deținut de către Nanny Institute Romania SRL, care vă oferă dreptul de a accesa și utiliza site-ul sub rezervă acceptării de către dumneavoastră a acestor Termeni și condiții,


Accesând și utilizând site-ul vă oferiți automat și neechivoc acordul pentru respectarea Termenilor și condițiilor de pe site și semnarea acestui contract de adeziune, enunțat în mod unilateral de către furnizor.


Cursantul are obligația de a respecta întocmai Termenii și condițiile de pe site și nu poate pretinde și nu se poate apăra cu necunoașterea Termenilor și Condițiilor de pe site, valabili la dată accesării, utilizării și/sau plasării unei comenzi pe site.


Promoțiile oferite de către Nanny Institute Romania care sunt anunțate pe site își încep valabilitatea în momentul activării acestora pe site și își încetează valabilitatea din momentul inactivării acestora pe site.


Promoțiile nu se cumulează între ele sau cu alte reduceri și sunt valabile numai în limita de timp a ofertei, dacă pe site nu se specifică altfel.
Niciuna dintre părți nu va fi răspunzătoare pentru neexecutarea obligațiilor sale contractuale, dacă o astfel de neexecutare este cauzată de un eveniment de forță majora. Forță majoră este evenimentul imprevizibil, în afara controlului părților și care nu poate fi evitat.


Utilizatorii, Cursanții, clienții și vizitatorii acestui site sunt de acord cu acești termeni contractuali de la intrarea pe site până la finalizarea vizitei aici, indiferent dacă aceștia comandă / achită produse/servicii în cadrul acestui site sau nu.